Проверка за състоянието на язовирите, реките и проводимостта на речните легла в област Разград

Наскоро приключи проверка на техническото и експлоатационното състояние  на язовирите, състоянието на прилежащите им съоръжения както и състояние на реките…