Ученици от ППМГ и Местната комисия за борба с противообществените прояви подариха фотографска торта на децата от КЦНСТДБУ

На 19 октомври се отбелязва Националния ден на благотворителността, ден за споделяне. В негова чест ученици от ППМГ Акад.”Никола Обрешков”…