С рисунки ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“- Самуил се включват в инициатива на МКБППМН-Кубрат

Образователно-забавен кът подготви МКБППМН-Кубрат за най-малките пациенти на кубратската болница. Идеята е от преди две години, но заради пандемията  реализацията…