Детска градина в Кубрат с нови легла, кметът преряза лентата

Общинският кмет Алкин Неби, председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, зам.-кметът Мирослав Йорданов и директора на Дирекция „Специализирана администрация“ Стефан…