Плащат обезщетенията за майчинство за декември преди Нова година

НОИ ще изплати обезщетенията за майчинство и отглеждане на малко дете за декември преди Нова година. Вместо в началото на януари 2019 г., всички правоимащи лица…

По 380 лева обещетение през втората година на майчинството

Депутатите запазиха настоящото равнище на минималното и максималното обезщетение за безработица. Всеки ден един безработен, който има право на минимално…

Работодатели настояват майчинството да не се счита за трудов стаж

Четирите национално представени работодателски организации настояват майчинството да не се счита за трудов стаж и съответно да не се начислява годишен платен отпуск за…