За толерантността в класната стая от първо лице благодари майката на третокласничка със СОП в ОУ „Васил Левски“

С дискусия за помощта и подкрепата, които децата от 3. в клас оказват на съученичката си Ани, започна Седмицата на…