Беседа за детското правосъдие, домашното насилие и органите, които могат да предложат подкрепа се проведе пред близо 80 ученици в НПТГ „Ш. Петьофи“

В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ наказателният съдия Николай…