Губят се близо 1 милион българи

Справка в данните на „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) и Националния статистически институт (НСИ) показва разминаване с близо 1.34 милиона…