Минималната учителска заплата ще бъде 920 лв

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национални представителните синдикални и работодателски организации подписаха Колективния трудов договор…