Какво влиза в сила от 1 януари 2018?

© Pixabay.com

Новата година носи промени в редици сфери на обществения живот. Ето какво влиза в сила от днес, в обзор на агенция Фокус:

България ще председателства Съвета на ЕС

YouTube

От началото на 2018 година България ще бъде председател на Съвета на ЕС. Председателството се изпълнява от предварително определена група от 3 държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 месеца. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия. Съветът на ЕС обсъжда и приема съвместно с ЕП законодателните актове на ЕС на базата на предложения, изготвени от ЕК. Заседава в различни конфигурации, наричани „състави“, в зависимост от обсъжданите въпроси. Девизът на Българското председателство е: „Съединението прави силата“. В логото на страната ни са вплетени символите на кирилицата, българските шевица и трикольор. 4 са основните български приоритети за Председателството- Бъдеще на Европа и младите хора; Западни Балкани; Сигурност и стабилност; Цифрова икономика. По време на Председателството ще се проведат 299 събития, основно в София, но и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Русе и др. През май България ще бъде домакин на среща на върха между ЕС и страните от Западните Балкани. Ще се проведат 12 неформални заседания на Съвета на ЕС, над 20 срещи на високо ниво, както и пет срещи от парламентарното измерение. Над 170 ще бъдат срещите и заседанията на експертно ниво, а 85 другите събития. Председателството ще бъде открито с официална церемония в Народния театър „Иван Вазов“ на 11 януари.

Бюджет 2018

В сила влиза Бюджетът за 2018 година. Предвижда се икономически ръст от 3,9%. Повишаване на крайното потребление до 4,7%, както и ръст на инвестициите до 4,3%. Очаква се нивото на безработица да се понижи до 6,2%. Бюджетът не предвижда значителни промени на данъците. 180,5 млн. лв. ще бъдат средствата за опазване на границата, а 35, 2 млн. лева- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. През тази година общините ще разполагат със 2,780 млрд. лева.

Минимална работна заплата – 510 лева

Минималната работна заплата се увеличава от 460 на 510 лева. Предвижда се от 1 януари 2019 година минималната заплата да бъде 560 лева, а от началото на 2020 година- 610 лева. Увеличението ще струва 82.1 млн. лева през 2018 г., 95.7 млн. лева през 2019 г. и 104 млн. лева през 2020 г. Mинималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв. Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се ще се увеличи за 2018 г. на 510 лв., 550 лв., 600 лв. и 650 лв., съобразно дохода. 2600 лева ще бъде максималният размер на осигурителния доход. От 65 на 75 лева ще бъде повишен и гарантираният минимален доход. Променят се изискванията на право за обезщетение за безработица – да има внесени или дължими вноски за фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица се увеличава от 7,20 лв. на 9 лева. Дневният максимален размер на обезщетението за безработица ще бъде 74,29 лева.

Минимална пенсия – 200 лева

От началото на годината минималните пенсии стават 200 лева. От 1 юли ще бъдат увеличени до 207, 60 лв. Пенсиите ще се преизчисляват с 1, 169% за всяка година осигурителен стаж. Разходите за пенсии в бюджета за 2018 година са 8, 351 млрд. лв. Размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” се увеличава с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.126 на 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат увеличени с 3.8 на сто от 1 юли. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година ще се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169. През 2018 жените се пенсионират на възраст 61 г. и 2 месеца при 35 години и 6 месеца осигурителен стаж, а мъжете на 64 години и 1 месец и стаж 38 години и 6 месеца.

380 лева за отглеждане на малко дете през втората година на майчинството

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете беше увеличено от 340 на 380 лв. през втората година на майчинството. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни. И през тази година ще продължи да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките) с право на отпуск, който не използват да се върнат на работа и да получат обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

Увеличение на заплатите на учителите, военните и полицаите

Учителските заплати ще бъдат увеличени с 15% от есента. Заделените средства от бюджета са 330 млн. лева. Минималната стартова заплата ще се увеличи от 660 на 759 лева. Старши учителите и възпитателите ще получават 790 лева. А главните учители и възпитатели- 836 лева. Сектор „Образование“ ще получи и още 180 млн. лева за разходи, програми и стипендии. 100 млн. лева допълнително ще бъдат отделени за увеличение на заплатите на военнослужещите. Възнагражденията им ще бъдат увеличени с 10-11%. Войниците и сержантите ще получат около 70 лева повече, а офицерите- около 90 лева. 55 млн. лева са предвидени за увеличение на заплатите на пожарникарите и полицаите през 2018 година. Увеличението на заплатите в сектора ще бъде диференцирано и ще се отнася най-вече за служителите с полицейски правомощия. Заплатите на служителите ще бъдат увеличени с 1-15%.

Държавата финансира четвърти ин витро опит

От началото на 2018 г. двойките с репродуктивни проблеми ще разполагат с допълнителен ин витро опит, разходите за който се поемат от Споделяне държавата. Така броят на безплатните процедури се увеличава от 3 на 4. За целта бюджетът на Фонд инвитро от 2018 г. ще бъде увеличен с 9 млн. лева. От тази година Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) ще финансира допълнително 4 трансфера на размразени ембриони – дейност, която до момента не бе заплащана от държавата. По този начин ще се удвои броят на опитите и ще се увеличи шансът за забременяване на жените. Жени с онкологични заболявания, на възраст до 35 години, вече ще могат да съхраняват свой генетичен материал, което ще им позволи на следващ етап да станат родители. Двойки, при които единият партньор има генетично заболяване или хромозомна мутация вече ще получават шанс да имат здраво дете чрез инвитро процедури. От 12 на 2-3 месеца са намалени сроковете за получаване на заповедите за одобрение на кандидатстващите двойки.

От 2 до 4 пъти по-ниски такси за регистрация на юридически лица с нестопанска цел

Размерът на таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел ще намалее от два до четири пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Ще могат да се подават заявления на хартиен носител във всички служби на Агенцията по вписванията, независимо къде е седалището. Таксата ще бъде с 50% по-ниска, ако заявлението се подаде по електронен път.

Нови бандероли на тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бандерол. Единичните цени на бандеролите се запазват- за тютюневи изделия 0,013 лв., а за алкохолни напитки 0,032 лева. Нововъведение при бандеролите за тютюневи изделия е поставянето на QR код, съдържащ линк до уеб-страницата на Министерството на финансите. Кодът ще може да се прочете чрез смартфон или таблет с всяко безплатно приложение за четене на QR код. Акцизните стоки, облепени с действащите към момента бандероли, ще могат да се реализират в търговската мрежа до изчерпването им, но не по-късно от 31 декември 2018 година. Инспекторите на НАП вече ще могат да затварят обекти с открити нарушения, дори когато те междувременно са сменили стопанина си.

Тримесечни винетки

Въвеждат се тримесечни винетки на цена от 54 лева. За трета поредна година цените на останалите винетни стикери за леки автомобили се запазват – годишната винетка за леки автомобили ще струва 97 лв., месечната – 30 лв., седмичната – 15 лв. Валидността на едногодишните винетки вече ще започва да тече от датата на купуването им. В разпространителската мрежа ще бъдат над 2,1 млн. стикера, от които 900 хил. бр. са годишни за леки автомобили. Поетапно до края на януари по разпространителските пунктове ще бъдат пуснати общо около 4,8 млн. винетки. Това ще е последната година, в която се ползват хартиени стикери. С изграждането и въвеждането на тол системата от 2019 г. ще се премине изцяло към електронно таксуване. С цел по-висока защита и блокиране на възможността за фалшификация е променено графичното оформление на винетките. Всички стикери имат двойна номерация – пореден и случаен номер, като комбинацията от двата номера също е вид защита.

2,75% увеличение на цената на природния газ

През първото тримесечие на годината цената на природния газ ще бъде с 2,75% по-висока в сравнение с 2017 година. Утвърдената от КЕВР цена на природния газ, на която „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 352,65 лв. на 1000 куб. м. или 33,39 лв./MWh (без акциз и ДДС). Увеличението на цената на природния газ няма да доведе до повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон. Няма да има промяна и в цената на електрическата енергия за битовите потребители и небитовите потребители на регулирания пазар.

По-скъпа вода в половината страна

С между 2 и 20% ще поскъпне водата в 14 области на страната. Според планираните увеличения в София цената скача с 9.5% до 2.36 лв. за куб. м, в Смолян с 4.5% до 2.35 лв., в Пловдив с 2.9% до 2.20 лв., във Варна с 2.7% до 3 лв., в Силистра с 6.5% до 3.29 лв., в Кърджали с 2.8% до 2.43 лв., в Русе с 6.2% до 2.78 лв., в Перник с 5.8% до 2.29 лв., в Монтана с 6,4% до 2.89 лв., в Шумен с 3% до 3.32 лв., в Сливен с 2.05% да 2.50 лв., в Бургас с 8.7% до 2.77 лв., във Враца с 13% до 3.09 лв. В Ямбол цената ще скочи с най-много – с 20% до 2.78 лв. В последните дни на 2017 г. Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира относно решението на КЕВР за цената на водата.

Кога ще почиваме през 2018 година

22 са официалните почивни дни през годината. Първият работен ден за 2018 година е 2 януари. Денят след Нова година ще бъде почивен. Годината ще има 249 работни дни, с ден повече в сравнение с 2017 година. За националния празник 3 март ще почиваме от 3 до 5 март. От 6 до 9 април, или от Разпети петък до втория ден на Възкресение, ще почиваме за Великден. 3 дни ще празнуваме Гергьовден- от 5 до 7 май. Няма да работим на Деня на труда 1 май, Деня на българската просвета и култура 24 май и на 6 септември- Денят на Съединението. Ще празнуваме Коледа 5 дни- от 22 до 26 декември.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе