Д-р Айше Реджеб и екипът й по изворен фолклор и краезнание – лауреати в Националния конкурс „Млад краевед“

Приключи националният конкурс „Млад краевед“, организиран от Фондация „Детето и фолклора“, в който участваха над 300 деца, юноши и младежи…