Младежки парламент към СНЦ“Фабрика Детските мечти“ представиха Младежкия фестивал „Цветна фурия“

Представители на Младежки парламент към СНЦ“Фабрика Детските мечти“ и на сдружение „Фабрика Детските мечти“ представиха Младежкия фестивал „Цветна фурия“ на…