Намаляване на безработицата в три общини в Разградско за месец април

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.04.2023 г.) е 4,52%. Регистрирани безработни лица…

Европейска седмица за намаляване на отпадъците в Профилирана гимназия „Васил Левски“ – Исперих

Приятелите на Земята от ПГ „В. Левски“, водени от госпожа Павлинка Павлова – Пенева, участваха в Европейската седмица за намаляване…

Акция на пътна полиция, целяща намаляване на пътно-транспортните произшествия в област Разград

От 21 май стартира специализирана полицейска операция по безопасност на движението, която цели намаляване на пътния травматизъм. Пътно-транспортната обстановка на…

Няколко идеи как да намалим консумацията на ел. енергия по време на празниците.

Енергийно ефективното използване на електроуредите в домакинството предотвратява излишния разход на електроенергия. С малки промени в навиците при използването на…