Намалят цената на парното и топлата вода

КЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад на работната група за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.05.2020 г. В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. Поради въведените от КЕВР противоепидемични мерки откритото заседание беше проведено в условията на дистанционен достъп. Заинтересованите лица бяха предварително уведомени за възможността да изразят своите становища посредством предварителна регистрация в програмата за съобщения Skype, както и чрез изпратени по електронна поща писмени въпроси и изказвания.

Изменението на пределните цени на топлината енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, е в резултат на очакваното намаление на цената на природния газ от 1 май 2020 г. след промяната на ценообразуващата формула по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, се посочва в доклада на работната група. В подаденото от обществения доставчик заявление за цената на природния газ от следващия месец се предлага цената на синьото гориво да намалее с 6,67%. Съгласно разпоредбите на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. и Наредба № 1 от 14.03.2017 г., по време на ценовия период Комисията може да измени цените на топлинната енергия и на енергията, произведена от централи с високоефективното комбинирано производство, когато е налице съществено изменение на цените на природния газ и изменение на утвърдените ценообразуващи елементи.

YouTube

След извършен икономически анализ на измененията на ценообразуващите елементи на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, при отчитане на изменената цена на природния газ, в доклада на работната група се предлага средното намаление на пределните цени на топлинната енергия от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 2,34%. Предвиденото намаление на цената на топлинната енергия за потребителите в София е с 3,03 %, във Враца – с 2,44%, в Пловдив – с 1,05%, в Плевен – с 1,55%, в Бургас – с 1,75%, във Варна – с 0,75%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 1,78% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 1,69%.

Намалението на цената на природния газ от 1.05.2020 г. ще се отрази и на преференциалните цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ, се посочва в доклада на работната група. След извършените изчисления регулаторът предвижда средното й намаление за тези дружества от сектор „Топлоенергетика“ да бъде в размер на 3,39%.

Чрез системата за съобщения Skype в откритото заседание по дистанционен начин участваха представители на „Топлофикация София“ ЕАД и на „Топлофикация ВТ“ ЕАД. Изпълнителният директор на столичното топлофикационно дружество Александър Александров заяви, че приема констатациите и предложените цени в доклада на работната група. Изпълнителният директор на „Топлофикация ВТ“ ЕАД Емануил Зъбов изрази несъгласие с намаляването на регулаторната база на активите и с предложените от Комисията цени на дружеството. В отговор експерти от работната групата поясниха, че промяната на цената на природния газ неминуемо се отразява върху променливите разходи на „Топлофикация ВТ“ ЕАД, а оттам – и върху оборотния капитал, който е елемент от регулаторната база на активите.

В случай, че окончателните данни за цените на природния газ на европейските газови хъбове за м.април т.г. изискват промяна на предложената от „Булгаргаз“ ЕАД с 6,67% по-ниска цена, регулаторът има готовност да отчете това, като да го отрази в цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че заинтересовани страни могат да внесат своите писмени становища до 17.00 ч. на 29.04.2020 г., като по тях Комисията ще се произнесе мотивирано. Окончателно решение за утвърждаване цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство, регулаторът ще приеме на закрито заседание на 1.05.2020 г.

Razgrad News призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе