За битовите потребители на регулиран пазар предвижданото средно увеличение на електроенергията е 3,63 %

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект на решение относно  утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия…

„Булгаргаз“ очаква цената на газа за април да бъде около 98 лв./MWh или с над 8 % по-ниска от м. март

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на…