Наръчник за залесяване издаде “Северноцентрално държавно предприятие”

Подробни указания как и кога да засаждаме дървета публикува “Северноцентрално държавно предприятие” на специално създаден сайт https://posadidarvo.com/polezna-informacia/. Това е част…