Министерството на финансите премахва изискванията към СУПТО в Наредба 18

Заради негативния обществен отзвук около печално известната Наредба Н-18, изискванията към софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) ще бъдат отменени.…