До края на май МИГ Завет – Кубрат приема проекти за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от…