Пет нови високопроходими автомобили за гасене на горски пожари попълниха състава на СЦДП

Пет нови високопроходими автомобили за гасене на горски пожари попълниха състава на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП. Така вече всяко едно…