Намалява се значително административната тежест за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електроенергия

На заседание на 28.03.2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно изцяло нова Наредба № 6 за присъединяване…

Представиха проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“

В заседателната зала на Община Исперих пред обществеността и медии бе представен проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото…

РЗИ-Разград са проверили 85 обекта за спазването на противоепидемичните мерки

518 обекта с обществено предназначение са проверили здравните инспектори на РЗИ-София през изминалата седмица във връзка със спазването на противоепидемичните…