Правителството одобри изплащането на обезщетения след споразумения по жалби пред ЕСПЧ

Българското правителство сключи приятелско споразумение с г-жа Атанаска Павлова, на основание чл. 39 от Конвенцията за защита правата на човека…