От четвъртък започва поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки в страната (ЗАПОВЕД)

Считано от четвъртък, 24 февруари, по преценка на собствениците, управителите/организаторите на обекти/мероприятия може в обекта/на събитието да се допускат посетители…