Сменяме всички трудови книжки до пет години

След пет години настоящата трудова книжкас размер 10 на 12 см и обем от 32 страници окончателно ще излезе от употреба като официален документ, в който са вписани обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

Тя ще бъде заменена поетапно с нов по-голям и червен на цвят образец, който ще дава възможност за много по-четливо отразяване на данните за трудовите правоотношения на работниците и служителите, пише вестник Сега. Това предвижда нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, изготвена от Министерството на труда и социалната политика и обсъдена на ниво държава, синдикати и работодатели. От вторник нормативният документ е предложен и за обществено обсъждане на правителствения портал  https://www.strategy.bg. Крайният срок за обществената дискусия на проекта е 24 октомври.

YouTube

Новият образец ще е задължителен от 1 юни 2020 г. за всички, които за пръв път постъпват на работа, както и за тези, които са загубили старите си трудови книжки. По него ще се издават книжки  и при изчерпване на страниците на старата книжка. Пет години след влизане в сила на наредбата старите книжки ще престанат да важат – ще трябва да се приключат и да се издадат нови. Промените ще засегнат малко над 230 000 работодатели и 2 192 045 работници или служители на трудово правоотношение, се отбелязва в документите към новата наредба.

 

Промяната се налага заради моралното остаряване на настоящия документ и несъответствията му с промените в трудовото законодателство, мотивира се министърът. Наредбата, която ще бъде отменена, е приета през 1993 г., през годините неколкократно е променяна, а образецът на настоящата трудова книжка е утвърден през 1996 г. и не отчита настъпилите законодателни промени, посочва той.

Техническите параметри на стария образец не позволяват вписването на допълнителна информация, тъй като в него не са предвидени допълнителни полета, а съществуващите трябва да бъдат прецизирани. Данните за трудовото правоотношение на работника често се вписват нечетливо заради ограниченията на малкия формат на документа, което пък може да доведе до нарушаване на трудови и осигурителни права на работника заради липса на по-пълна и точна информация. Така длъжностните лица на НОИ в момента са силно затруднени при разчитането на записите в представените трудови книжки от страна на осигурените лица.

Законовата промяна е наложителна и заради това, че в действащата сега наредба не е указано още как да се впише прекратяването на трудов договор чрез разпореждане от Инспекция по труда в случаите, когато работодателят преустанови дейността си. Липсва уредба и на процедурата за вписване в трудовата книжка на трудов стаж, установен по съдебен ред.

Съгласно новата уредба и занапред трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. Преди няколко месеца КТ „Подкрепа“ подаде сигнал за фалшиви трудови книжки, по който министерството започна проверка.

ОБЛЕКЧЕНИЕ

С новия образец отпада изискването работодателят да води пронумерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки, като се предлага този дневник да се замени с регистър на трудовите книжки.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе