Състоя се работна среща по Механизма за обхващане на деца и ученици в образователната система

Днес в Областна администрация Разград се състоя работна среща, във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за…