Общинският съветник Мирослав Грънчаров взе участие в общественото обсъждане на КЕВР за цената на водата в Разград

Апелирам държавата да потърси решения за по-справедливото разпределяне на високите разходи за доставяне на вода от Дунава до Разград, който…

На работна среща общински съветници от Разград обсъдиха проблемите на местното самоуправление с общинското ръководство на Троян

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев, заместник-кметът Хабибе Расим, секретарят на Община Разград Нели Добрева и общински съветници от различни…

„Регионалното сдружение за управление на отпадъците за региона Разград“ обсъди подготовката за обществена поръчка за експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев ръководи първото за годината заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на…