Част от Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на град Разград се запозна със Становище на Министерството на културата за ОУП

Част от Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на град…

Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на Разград заседава днес

В изпълнение на Решение №643 от Протокол №46 от 25.04.2023 г. на Общински съвет-Разград се свиква разширено заседание на Времената…