Днес беше обсъден проектът на Общ устройствен план на Община Разград

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри днес общественото обсъждане за Общия устройствен план на Община Разград и Доклада…