Правителството прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Министерският съвет прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. С правителственото постановление се правят промени и…