Откриха редица нарушения, свързани с общинските жилища в страната

От Върховната административна прокуратура е реализирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове,…