Възможно е оцветяване на река Бели Лом поради обследване на канализационните връзки на „Биовет“ АД – клон Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършват обследване на канализационните връзки, заустващи в река Бели Лом с безвредни оцветители. Възможно е днес, 12…

Представители на три институции обследваха река Бели Лом в края на миналата седмица

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и представители на община Разград извършиха цялостно обследване на река Бели Лом в…