19 отличници на випуск 2023, списъкът бе одобрен от общинските съветници от комисията по образование

Постоянната комисия по образование и наука към Общински съвет-Разград одобри на свое заседание в понеделник списъка с предложените имена на…

Одобриха промени в програмите за компенсиране на потребители на електроенергия и природен газ

Министерски съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение…