Проведоха обучение на специалисти от гражданска защита и ОМП за работа с новата система за оповестяване на МВР

Специалисти по гражданска защита /ГЗ/ и отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/, IT специалисти и оперативни дежурни от седемте общини в област Разград…