Отчуждават се имоти и части от имоти за изграждането на автомагистралата „Русе – Велико Търново“

С решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на автомагистрала „Русе…