Анкетно проучване отчита отчуждение родители-деца

Анкета проведена от МКБППМН-Кубрат сред ученици в ПГ-Кубрат, отчита тревожни резултати. На въпроса – С кого споделяте за проблеми?, от предложените отговори: а-с родители; b-с учител;  c- с приятели и d-с никой, най-малко са посочени – с родител и с учител (виж графика 1). На допълнителни въпроси – защо? Най-често срещаните отговори са – нямат време, не се интересуват от проблемите ми, те са в чужбина,  чуваме се рядко и учителите са постоянно заети. Този бърз прочит показва две неща.  Oт една страна – липса на емоционална близост с родителя, която води до отчуждаване и от друга страна, подрастващите се затрудняват да припознаят като значим възрастен, хората от които зависи тяхното пълноценно формиране – родител и учител. Семейството е общността, в която най-лесно се изгражда емоционална близост между отделените членове и се развива посредством пълноценно общуване, споделяне и съпреживяване. Родителят и учителят са значимият възрастен и личният пример на подрастващия. От тях трупат опит, формират мироглед, учат се на житейски и нравствени ценности.

графика 1

YouTube

          Получените резултати се допълват и от примери от реалността. Децата често показват неприемливо поведение в ежедневието, което често ги води и до конфликт със Закона. Често отсъстват без причина от училище, демотивирани са към учебния процес, показват апатия към дейности, в които биха се преоткрили и др. Липсата на добрия пример в семейството и училището е причина, децата често да се лутат в намирането на себе си. Емоционалната връзка дете-родител означава доверие, подкрепа, закрила, грижа. Едно пълноценно общуване укрепва връзката дете-родител. В една спокойна атмосфера, в открит разговор се решават най-добре възникнали проблеми и притеснения. Когато са зададени правила и ред в семейството и се спазват от всички членове, се създават навици, които улесняват справянето на детето и в училище по-резултатно и в комуникацията с околните.

            Не на последно място, липсата на добра връзка семейство-дете, дете-училище, училище- семейство води до увеличаване и на ръста и динамиката на противоправните деяния извършени от малолетни и непълнолетни.           Един от най-големите проблеми на обществата е проблема с престъпността. Върху ръста и динамиката на противообществените прояви влияят различни фактори – микросоциални, макросоциални, индивидуални и др. Зад постъпката на едно дете (извършител на противоправно деяние)  също се крият различни мотиви и подбуди. За да се намали негативното влияние на всички споменати фактори се налага постоянна и синхронизирана комуникация между семейството и училището, а децата имат нужда ежедневно от добрите примери, които да ги водят по правия път на развитие.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе