Над 12 млн. лева се отпускат за обучение по защитени специалности и такива с очакван недостиг на пазара на труда

Общините получават допълнително 12 055 719 лева от централния бюджет за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени…