Областна комисия „Военни паметници“ одобри искания за ремонт на паметници в четири населени места

Днес, 22 май, в Областна администрация се проведе заседание на Областна комисия Военни паметници, което бе ръководено от заместник областния…

Областна комисия „Военни паметници“ заседава и установи кои паметници, подлежащи на ремонт, могат да получат финансиране и как

Днес, 19.03.2024 г. в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници“. То бе ръководено от…

Избраха за кои паметници ще се иска финансиране за ремонти от Министерство на отбраната

Областната комисия „Военни паметници“ одобри финансовата заявка за паметниците, за чиито ремонт ще са необходими средства през 2019 г. Заседанието…