Патронен празник в ОУ “Г.С.Раковски“-с. Раковски и откриване на изследователска лаборатория за STEM обучение

Заместник-кметовете на Община Разград Добрин Добрев и Руска Вътева бяха гости на патронния празник на ОУ “Г.С.Раковски“-с. Раковски и откриването…