Срив в система бе причината за огромния брой печеливши от лотарията в САЩ

Поради срив в компютърната система на лотарията в Южна Каролина, бяха разпечатани прекалено много печеливши билети, като максималната печалба от един лотариен билет е…