Нови план-сметки за разходите за третиране на битови отпадъци влизат на сесия на Общинския съвет през декември

Проект на докладна записка за одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на…