Нови план-сметки за разходите за третиране на битови отпадъци влизат на сесия на Общинския съвет през декември

Снимка: Община Разград

Проект на докладна записка за одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци за 2022 г. бе публикуван днес на интернет страницата на Община Разград. Предстои докладната да бъде обсъдена на заседанието на Общински съвет-Разград през декември.

Предложението за нови размери на такса смет е аргументирано с многократно увеличилите се през последните години разходи за дейностите в сферата на третирането на отпадъците, натрупаните неразплатени задължения и очертаващ се недостиг в общинския бюджет при запазване на настоящите стойности, които не са променяни от 29.12.2014 г. В този период един от основните компоненти от разходите за план сметките – дейността за обезвреждане на битови отпадъци, от които значителен дял представляват нормативно дължимите отчисления, определени по реда на Закона за управление на отпадъците, е увеличен нормативно повече от 3 пъти. Делът на този компонент достига до около 54% от план-сметките, а докато през 2015 г., когато за пръв път се взема решение за действащите и сега такси смет, отчисленията са 31,86 лв. на тон, през 2022 г. вече ще са 98,86 лв. на тон, тоест три пъти по-високи. Няколкократно е увеличението и при други компоненти като цените на горивата и  минималната работна заплата, която през 2014 г. бе 340 лв., а към момента е 650 лв.

YouTube

При запазване на действащите размери на такса смет ще се запази и тенденцията от последните години за натрупване на неразплатени средства към изпълнителите и дължими отчисления, с това ще се увеличи дефицитът в дейност „Чистота“ и съществува опасност от нарушаване на съществуващата организация по поддържане чистотата на населените места в общината.

При настоящата ситуация се очертава в края на 2021 г. недостигът да достигне до 1 700 000 лв. Като се добави към предложението за разходи по план сметките в размер на 6 109 746 лв. общият разход ще достигне 7 809 746 лв. 

Усилията на местната данъчна администрация и кметовете на населени места, както и включването на съдебен изпълнител в процедурата, подобряват събираемостта на неплатените за предходни периоди задължения от страна на данъкоплатци, т.нар. недобори. Това обаче също не компенсира недостига и не осигурява необходимата сума за осъществяване на дейностите по поддържане на чистота, тъй като сегашният облог осигурява събираемост в размер малко над 4 000 000 лв.

Новите стойности на такса смет, които ръководството на Община Разград предлага за одобрение от Общински съвет-Разград и апелира към отговорно поведение от страна на общинските съветници, са съобразени както с вече описаните аргументи, така и с необходимостта такса смет да е социално поносима за населението. Предложенията са различни за различните населени места и са относими и към разходите, които се извършват за сметосъбирането в съответното селище. Така в областния град Разград се  предлага такса смет за жилищни имоти за 2022 г.  да стане 5 промила върху данъчната оценка на имота;  в Балкански –  15,95; Благоево – 19; Гецово – 20; Дряновец – 16,66; Дянково – 15,74; Киченица – 18,03; Липник – 20; Мортагоново – 15; Недоклан – 20; Осенец – 10,71; Островче – 19,54; Побит камък – 8,57; Просторно – 20; Пороище – 19,99; Радинград – 20; Раковски – 20; Стражец – 20; Топчии – 20; Ушинци – 18,04; Черковна – 20; Ясеновец – 25.

За нежилищните имоти такса смет остава непроменена в размер на 6,50 промила.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе