Нови план-сметки за разходите за третиране на битови отпадъци влизат на сесия на Общинския съвет през декември

Проект на докладна записка за одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на…

Община Кубрат очаква граждани да се включат в приемането на план-сметката за необходимите разходи за битовите отпадъци

Кметът на Община Кубрат Алкин Неби информира гражданите, че предстои приемането на план-сметката за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите…