Община Кубрат очаква граждани да се включат в приемането на план-сметката за необходимите разходи за битовите отпадъци

Кметът на Община Кубрат Алкин Неби информира гражданите, че предстои приемането на план-сметката за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите…