Д-р Надие Карагьозова: В месеца на толерантността – за един по-мирен, по-добър, по-хармоничен, по-мъдър и много по–красив и хуманен свят

„Човек  е по-голям от лошото  и по-малък от доброто. За това расте за да настигне добрината.“ – (от „Една и…