До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2018

Декларация за дължими данъци (образец 4001) се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили на физически лица…