Литературно-поетична вечер в Разград по случай Ивановден

Сдружение на писателите в Разград и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – гр. Разград, организират литературно-поетична вечер „Поетичен Ивановден“. На…