Актуализират Портала за електронни услуги на МВР, временно някои онлайн услуги няма да бъдат достъпни

Във връзка с изпълняван от МВР проект „Реализиране електронни административни услуги“ и извършването на технологични настройки, Порталът за електронни административни…

Страница във Фейсбук – своеобразен портал за културни и туристически събития в областите от Северен Централен район

В Областна администрация Велико Търново бе поредната от срещите на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград (всички те част…

20 нови услуги вече са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги на МВР

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ приключи изпълнението на проект „Реализиране на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана…

Временно ще бъде ограничен достъпът до Портала за електронни административни услуги на МВР

Във връзка с изпълняван от МВР проект „Реализиране електронни административни услуги“ и извършването на технологични настройки, Порталът за електронни административни…

Услугите на общинтие в Разградско са достъпни по електронен път през Портала на ДАЕУ

Услугите на всички общини в България вече са достъпни по електронен път през Портала за достъп до електронни административни услуги…