Обучаваха педагогически съветници, психолози и социални работници как да разпознават рисково и зависимо поведение

„Разпознаване на рисково и зависимо поведение“ бе темата, която събра педагогически съветници, психолози и социални работници от област Разград на…