Плексигласови прегради ще гарантират живота и здравето на магистрати, граждани и служители в Разградския съд

След предприетите мерки за нормализиране работата на Окръжен съд Разград и при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания срещу разпространението на…