С фотоизложба завършва конкурсът за класови дейности по Превантивния календар зна Разград

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград ще отчете резултатите от проведения Конкурс…