Започна приемът на заявления от наематели на Община Разград, чиято дейност е спряна заради въвеждането на противоепидемични мерки

Започна приемът на заявления от наематели на Община Разград, чиято дейност е спряна заради въвеждането на противоепидемични мерки. С Решение…

От днес започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от група 8201 до 8400 от серия ВМ

На 3 февруари 2020 г. започва прием на заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер за автомобил по избор…

МИГ-Исперих обяви прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1…

МИГ- Исперих обяви повторно прием на проекти за повишаване капацитета на малки и средни фирми

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Исперих” обявява за втори път процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих…

Правителството одобри допълнение на решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища

Правителството одобри допълнение на РМС №233/2019 за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за…