Одобриха предложението за Държавния план-прием в гимназиите в Разградско

Комисията по заетост одобри предложението за Държавния план-прием в профилираните и професионални гимназии в Област Разград Комисията по заетост към…

Проведе се работна среща във връзка с приема на ученици през 2019

Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Евгени Драганов участваха в работна среща за обсъждане подготовката и планирането на…