Приходите в ДОО за първите три месеца са с над 400 милиона лева повече спрямо същия период на 2023 г.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата…